MOPS
Et Model OPbygnins System
Formålet med systemet er:
    -    Modeldokumentation
    -    Reproduktion
    -    Ændringer nedarves
    -    Modelreduktion og delmodeller
    -    Håndtering af data og modeller for styringsstrategier, klimatilpasning, skybrudsprojekter, renovering, vandplaner, separatkloakering osv


KENY
Værktøj til udvælgelse af regn fra KMD filer. Udvælger bl.a. på baggrund af intensiteter, volumen og akkumuleret volumen. Generer jobliste til LTS beregninger og reducerer KMD filer. KENY er et gratis "open sourse" værktøj, hvilket giver mulighed for at implementere yderligere funktionalitet samt indarbejdelse af eventuelle rettelser.